Aurex I P.P. 40-863 Katowice, ul. Piechy 9 NIP 634-100-86-49 Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych osobowych administratorem Pani/Pana danych jest w/w firma. Zgodnie z obowiązującym prawem ma Pan/Pani prawo do wglądu, modyfikacji, usunięcia, oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych. Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w Więcej…